Over ons

Over ons

Deze website is een uiting van het samenwerkingsverband ‘Samen voor onze Leefomgeving – invloed via de Omgevingswet’. Hierin werken verschillende natuur- en milieuorganisaties samen met als doel: hun leden, donateurs en vrijwilligers informeren over de Omgevingswet en hen ondersteunen bij het invloed uitoefenen op hun leefomgeving via de Omgevingswet. De samenwerkingpartners willen hun achterban faciliteren om op lokaal niveau op te komen voor natuur- en milieubelangen en initiatieven te nemen om natuur- en milieuwaarden te verbeteren.

De samenwerkingspartners zijn: LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, IVN, SoortenNL, Natuur & Milieu, Milieudefensie en IPC Groene Ruimte. Landelijke organisaties (NGO's met een vrijwilligersachterban) op het gebied van natuur, landschap en milieu kunnen zich bij ons samenwerkingsverband aansluiten. Neem contact met ons op voor meer informatie daarover.

De inhoud van deze website is afgestemd met, en wordt ondersteund door het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Neem contact met ons op

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Organisatie
Mijn vraag/idee *
* verplicht