Heeft jouw gemeente al een Omgevingsvisie en -plan?

Alle gemeentes zijn zich druk aan het voorbereiden op de komst van de wet, al is de ene gemeente verder dan de andere. Op de websites van gemeentes is er al veel over te vinden, maar je kan het ook even navragen bij je gemeente. En houdt de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad in de gaten. Of abonneer je op alle publicaties via Overheid.nl > Berichten over uw buurt.

Wil je invloed uitoefenen op je leefomgeving? Download de wegwijzers over de Omgevingswet!

Onze Wegwijzers bieden informatie over de Omgevingswet en hoe jij als inwoner invloed kan uitoefenen op jouw leefomgeving via de Omgevingswet. Ook bieden ze handvaten om inbreng te geven aan je gemeente, op het moment dat je gemeente een omgevingsvisie of omgevingsplan opstelt. Per thema - natuur, landschap, (natuurinclusief) bouwen, CO2 en energie, landbouw - vind je concrete punten die je kan inbrengen én een stappenplan voor hoe je dat aanpakt.

Wil je ook wandelbelangen inbrengen? Kijk dan op de website van Wandelnet.

Algemeen stappenplan

In dit stappenplan wordt (overkoepelend voor alle thema's) stap voor stap uitgelegd wat je allemaal kan doen om invloed uit te oefenen op een Gemeentelijke Omgevingsvisie of Omgevingsplan.

Download het StappenplanDownload de printversie van het Stappenplan

Voorbeeldbrieven inspraak Omgevingswet

Als inwoner kan je (informeel) meedenken en -praten over de omgevingsvisie en omgevingsplan van je gemeente. Dat heet participatie. Je kan bij jouw gemeente jouw groene en duurzame ideeën, wensen en voorstellen inbrengen. Je kan je inbreng ook kenbaar maken door jouw gemeente een (formele) brief te sturen. Dit heet een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvisie of ontwerp omgevingsplan.

Om je op weg te helpen hebben we algemene voorbeeldbrieven gemaakt, inclusief uitleg over de procedure. Die brief kun je vullen met de voorbeeldzinnen die we per thema hebben uitgewerkt.

Lees ook de Wegwijzers (zie hierboven) voor meer uitleg en tips.

Benieuwd naar voorbeelden van zienswijzen van andere (groene) vrijwilligersorganisaties? Hier staan er enkele op een rij. Ter inspiratie.

Download voorbeeldbrief Omgevingsvisie Download voorbeeldbrief Omgevingsplan

Download voorbeeldzinnen Natuur Download voorbeeldzinnen Natuurinclusief Bouwen

Download voorbeeldzinnen CO2 en energie Download voorbeeldzinnen Landschap Download voorbeeldzinnen Landbouw

Tips van experts

5 Belangrijke tips om de kansen die de Omgevingswet biedt te verzilveren

Natuur & Milieu en de Natuur- en milieufederatie Noord-Holland hebben onderzoek gedaan naar mogelijke kansen en bedreigingen door de Omgevingswet voor natuur, milieu en duurzaamheid. De onderzoekers, Marga Robesin en Lex Lohman, hebben naar aanleiding van dat onderzoek vijf tips voor je om actie te ondernemen naar je gemeente. Vijf kansen om iets te doen voor het beschermen van natuur en landschap in jouw omgeving!

Bekijk de 5 tips Of download het rapport van het onderzoek

Ga lobbyen voor een groene omgeving!

Goede lokale politici zijn door hun pragmatisme en hun bereidheid een luisterend oor te bieden de ideale sparringpartner voor bewoners en lokale belangenverenigingen die knelpunten zien of ideeën hebben. Voor een lokaal politicus niets fijner dan een mondige burger of een vereniging met een eigen mening en goede ideeën. Maak daar gebruik van om jouw wensen in te brengen!

Om je meer te leren over en enthousiast te maken voor lobbyen in jouw gemeente heeft Lobby Lokaal een handig boekje gemaakt, met tips van lokale bestuurdersen burger-lobbyisten. Ook het Lobbyplan invulformat en stappenplan voor het organiseren van een werkbezoek voor lokale politici van Vogelbescherming Nederland kunnen behulpzaam zijn.

Heb je een concrete lobbycasus waarmee je vast loopt en wil je professioneel advies? Tijdens het lobbyspreekuur van Lobby Lokaal krijg je gratis advies van een pro bono lobby-expert.

Wil je invloed op je leefomgeving? Ga lobbyen! Jij kan, als burgerlobbyist, de wereld om je heen een beetje mooier maken.

Ontvang het boekje van Lobby Lokaal Lees meer over het lobbyspreekuur

Ruimte voor een eigen groen inititatief

Stel, je hebt een goed idee of initiatief genomen om je buurt, dorp of stad leefbaarder of groener te maken. Het lijkt jouw buurt leuk om een voedselbos aan te leggen op een veldje aan de rand het dorp. Of je wilt een stukje gemeenteplantsoen omvormen naar bijen- en vogelvriendelijk groen en samen met omwonenden in beheer nemen. De Omgevingswet geeft ruimte aan dit soort initiatieven. Sterker nog: als een initiatief in de omgevingsvisie past heeft de gemeente goede argumenten nodig om niet mee te doen.

Lees meer

Stappenplan voor het uitoefenen van invloed bij plannen van derden

Iedereen met een plan, een initiatief, dat invloed heeft op je leefomgeving wordt aangemoedigd aan participatie te doen. Dus ook ondernemers in je omgeving of je buren. Als je wilt meedenken en je belang wilt inbrengen, meld je dan bij de initiatiefnemer van het plan. Breng jouw mening in middels een gesprek of op papier.

Vind je vervolgens dat er niets met jouw inbreng gedaan is en zijn daar geen (goede) argumenten voor geleverd? Dan kun je de wettelijke mogelijkheden gebruiken door een zienswijze in te dienen en bezwaar te maken.

Hoe je als belanghebbende je belang kunt inbrengen?

Bekijk het stappenplan

Hoe voer je constructieve gesprekken over tegengestelde belangen?

Dilemmalogica kijkt naar wat wél kan

Wie met gebiedsontwikkeling te maken krijgt, loopt tegen dilemma’s en tegenstellingen aan. Hoe ga je om met dat soort dilemma’s ? Hoe voer je het juiste gesprek met elkaar? En wat kan je doen om nader tot elkaar te komen?

De handreiking Dilemmalogica is er voor iedereen die wel eens gesprekken voert waarin tegengestelde belangen een rol spelen. Van bewoner tot ondernemer en van wethouder tot gemeenteambtenaar. De handreiking is een praktisch hulpmiddel, een andere denkwijze. Ze is stap voor stap in praktijk te brengen en in te zetten bij allerlei ingewikkelde gesprekken.

Handreiking Dilemmalogica

Wat vindt u van deze site? 👍 👎