Wat je moet weten over de Omgevingswet

Online cursus over de Omgevingswet

Volg de online cursus, een e-learning module over de Omgevingswet. In deze module leggen we uit wat de Omgevingswet inhoudt. Je leert hoe je te weten komt wat de gemeente van plan is. En we vertellen je hoe je zelf een rol kunt spelen bij groene plannen en intitiatieven, hoe je daarop invloed kunt uitoefenen (participeren). Het kost je ongeveer 40 minuten om de module te doorlopen.

 

Invloed uitoefenen - regels voor participatie

Alle gemeentes zijn zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet, al is de ene gemeente verder dan de andere. Gemeenten móeten inwoners om inbreng van wensen en ideeën vragen (participatie) als ze een Omgevingsvisie, -plan of -programma opstellen. Deze video legt de regels die daarvoor in de Omgevingswet staan uit.

Dit is een video van 'Aan de slag met de Omgevingswet', een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Bekijk de video (1:41 minuut)

 

Invloed uitoefenen bij plannen van derden

Iedereen met een plan, een initiatief, dat invloed heeft op je leefomgeving wordt aangemoedigd om aan participatie te doen. Dus ook ondernemers in je omgeving of je buren. Als je wilt meedenken en je belang wilt inbrengen, meld je dan in een zo vroeg mogelijk stadium bij de initiatiefnemer van het plan. Breng jouw mening in middels een gesprek of op papier. Hoe je dat kan aanpakken vind je op de pagina 'Aan de slag - Toolkit'.

Het is belangrijk om het belang van natuur en landschap zo vroeg mogelijk in te brengen. Liefst voordat het initiatief is uitgewerkt, want dan is er nog ruimte om problemen te benoemen en oplossingen aan te dragen. Zo kom je er samen beter uit.

Eigen initiatief

Stel, je hebt een goed idee. Het lijkt jouw buurt leuk om een buurttuin of voedselbosje aan te leggen op een veldje in het dorp of de stad. De Omgevingswet geeft ruimte aan dit soort initiatieven. Sterker nog: als een initafief in de omgevingsvisie past, heeft de gemeente goede argumenten nodig om niet mee te doen. 

Lees hoe je dit aanpakt

Veelgestelde vragen

(Klik op de vragen om de antwoorden op de vragen te zien)

Wat wordt er bedoeld met fysieke leefomgeving?
Wat merk ik als inwoner van de Omgevingswet?
Hoe kom ik er achter of mijn gemeente een omgevingsvisie of -plan maakt?
Wat is een Omgevingsvergunning? En welke activiteiten zijn vergunningplichtig?
Wat is een Omgevingsprogramma?
Wat is participatie volgens de Omgevingswet en wat is het doel daarvan?
Wat is een zienswijze indienen en hoe dien je die in?
Wanneer en voor wie is participatie verplicht? Is voor het krijgen van een vergunning participatie verplicht?
Ik vind dat mijn belangen niet worden gehoord… Wat nu?
Wie stelt Gemeentelijke Omgevingsvisies en Omgevingsplannen vast?
Hoe kan ik invloed uitoefenen bij plannen van ondernemers in mijn omgeving of buren?
Kan een gemeente meerdere omgevingsvisies maken of hebben voor verschillende gebieden?
Kan een gemeente meerdere omgevingsplannen maken of hebben?

Uitgebreide informatie over de Omgevingswet

Wat vindt u van deze site? 👍 👎