Toolkit

Wegwijzers

Onze Wegwijzers bieden informatie over de Omgevingswet en hoe je als inwoner invloed kan uitoefenen op je leefomgeving via de Omgevingswet. Ook bieden ze handvaten om het gesprek aan gaan met gemeenten, op het moment dat de gemeente een omgevingsvisie of omgevingsplan opstelt.

Wegwijzer 1: Algemene uitleg over de omgevingswet
In deze eerste wegwijzer geven we algemene uitleg over de Omgevingswet. We leggen uit hoe de wet doorwerkt op de diverse overheidslagen. Ook geven we aan hoe je als inwoner of organisatie invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming.
Download wegwijzer 1

Wegwijzer 2: Natuur
Onze inheemse dieren en planten hebben het moeilijk. De insectensterfte was afgelopen jaren enorm en het areaal van onze inheemse planten neemt de afgelopen decennia steeds verder af. Daarom zijn maatregelen nodig: niet alleen in de beschermde natuurgebieden, maar ook in de stad, op het boerenland en in recreatiegebieden. 
Download wegwijzer 2

Voorbeeldbrieven

Bekijk de voorbeeldbrieven:

Overzicht gemeenten

HELP! Het is niet altijd makkelijk om te vinden wat de status is van de invoering Omgevingswet in uw gemeente. Wat nu? We hebben een inventarisatie gemaakt die het een stuk makkelijker maakt. Bekijk de vastgestelde omgevingsvisies, conceptversies, startdocumenten en de participatiemogelijkheden per gemeente. Zo kunt u zien welke mogelijkheden u heeft om ‘groene invloed’ uit te oefenen in uw gemeente.

Dat laatste is namelijk ontzettend nodig om Nederland een groen en duurzaam te maken met oog op de toekomst. Van natuurinclusief bouwen tot het verbinden van natuurgebieden - laat uw stem horen!

Belangrijk is om te vermelden dat deze inventarisatie een momentopname betreft (26-06-2021). Wij proberen dit document up-to-date te houden, maar kunnen niet instaan voor alle wijzigingen. Controleer bij twijfel altijd zelf de stand van zaken in uw gemeente.

Naar het overzicht per gemeente

Tip: Control + F: (Naam van uw gemeente)

 

Begrippenlijst

De wet- en regelgeving voor de leefomgeving bevat diverse begrippen en juridische termen. Het informatiepunt voor de Leefomgeving heeft een begrippenlijst gemaakt.

  • Begrippenlijst wet- en regelgeving voor de leefomgeving Omgevingswet (specifiek)
  • Begrippenlijst wet- en regelgeving voor de leefomgeving (breed)

 

 

Wat vindt u van deze site? 👍 👎