Hoe ver is van de invoering Omgevingswet in jouw gemeente?

Bekijk de vastgestelde omgevingsvisies, conceptversies, startdocumenten en participatiemogelijkheden per gemeente.

Deze inventarisatie is een momentopname betreft (26-06-2021). Wij proberen dit document up-to-date te houden, maar kunnen niet instaan voor alle wijzigingen. Controleer bij twijfel zelf de stand van zaken in jouw gemeente, via de website van de gemeente of door jouw gemeente er naar te vragen.

Tip: Control + F: (Naam van uw gemeente)

Bekijk het overzicht