Inbreng Vereniging Hoekschewaards Landschap in Gemeentelijke Omgevingsvisie

Enkele voorbeelden van concrete wensen en voorstellen die de Vereniging Hoekschewaards Landschap heeft ingebracht die overgenomen zijn in de Omgevingsvisie:

  • Accent op het behoud van de kernwaarden in het gebied,
  • Versterking dijken en krekenstructuur,
  • Groenbeheer gericht op verschraling,
  • Buitendijkse randen moeten passen bij de natuurfunctie en beter beleefbaar zijn,
  • Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de impact op het landschap, de natuur en het agrarisch grondgebruik,
  • Handhaven van lintbebouwing,
  • Zuinig op landbouwgrond, geen zonneparken op kwalitatief goede akkergrond.
Wat vindt u van deze site? 👍 👎