Over ons

Over ons

Deze website is een initiatief van het samenwerkingsverband ‘Samen voor onze Leefomgeving – invloed via de Omgevingswet’.

Bij de aankondiging van de Omgevingswet hebben natuur- en milieuorganisaties de handen in een geslagen met het doel hun leden, donateurs en vrijwilligers te informeren over de Omgevingswet en hen te ondersteunen bij het invloed uitoefenen op hun leefomgeving via de Omgevingswet. De organisaties faciliteren hun achterban om op lokaal niveau op te komen voor natuur- en milieubelangen, en initiatieven te nemen om natuur- en milieuwaarden te verbeteren.

In dit initiatief werken samen:

  • LandschappenNL
  • Vogelbescherming Nederland
  • Natuurmonumenten
  • Natuur- en Milieufederaties
  • IVN, SoortenNL
  • Natuur & Milieu
  • Milieudefensie
  • IPC Groene Ruimte

Meedoen?

Dat kan! Landelijke organisaties (NGO's met een vrijwilligersachterban) op het gebied van natuur, landschap en milieu kunnen zich bij ons samenwerkingsverband aansluiten. Neem contact met ons op voor meer informatie daarover.

Totstandkoming

Delen van de inhoud van deze website zijn afgestemd met het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Delen van onze informatie - graag!

Wil je teksten of animaties van deze website overnemen in jouw nieuwsbrief, website of elders? Graag! Hoe meer mensen gebruik maken van onze informatie, hoe fijner. Om het zo makkelijk mogelijk te maken hebben we introductieteksten opgesteld bij de belangrijkste artikelen.

Privacy

Ons samenwerkingsverband gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎