Uitstel invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, nu tot 1 januari 2023. Maar dat betekent niet dat gemeenten nu achterover gaan leunen. Veel gemeenten zijn al begonnen met het opstellen van omgevingsvisies en -plannen en zullen daar mee doorgaan. En andere zullen gewoon starten met het opstellen van visies en plannen.

Daarom is en blijft het belangrijk te volgen of jouw gemeente aan de slag is of gaat met het opstellen van een Gemeentelijk Omgevingsvisie of Omgevingsplan. En als dat het geval is, om dan mee te praten daarover en inbreng te leveren daarvoor. Bekijk ook de video van Jelle de Jong, directeur van het IVN, over kansen die de Omgevingswet ons biedt om groene dromen te realiseren en om gemeente op het goede, groene spoor te zetten.

Bekijk de video

Wat vindt u van deze site? 👍 👎