Voorbeelden van zienswijzen

Meedenken en meepraten over de omgevingsvisie of het omgevingsplan kan formeel of informeel. Een formele weg is door jouw gemeente een (formele) brief te sturen als reactie op een 'ontwerp omgevingsvisie' of een 'ontwerp omgevingsplan'. Zo'n brief noemen we een zienswijze.

Om je op weg te helpen hebben we algemene voorbeeldbrieven gemaakt, inclusief uitleg over de procedure. Die brief kun je vullen met de voorbeeldzinnen die we per thema hebben uitgewerkt.

Voorbeeldbrieven

Voorbeelzinnen

Zienswijzen ter inspiratie

Zienswijzen op Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVI):

Notitie over nieuwe invulling agrarirsche gebouwen

Ook de Brabantse Milieufederatie schreef een zienswijze op de GOVI van de gemeente Bergeijk en voegde daar een notitie als een bijlage bij over de mogelijke functiewijzigingen voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB's). De komende jaren zullen vele agrariërs stoppen met de reguliere landbouw en kiezen voor transitie naar een nieuw invulling van gebouwen/gronden. Die locaties gaan straks benut worden voor andere functies, maar daar zijn wat betreft de soort locatie wel grenzen en voorwaarden aan. Een belangrijk aspect bij de VAB’s vormt de (nieuwe) functie en de componenten van de fysieke leefomgeving. Een (nieuwe) functie van een VAB is afhankelijk van de ligging in het buitengebied c.q. van de aanwezige waarden en potenties. Gezocht dient te worden, samen met initiatiefnemers, naar in de omgeving passende functies, die qua aard en schaal aansluiten bij de waarden van het omliggende gebied. Er moet worden voorkomen dat in of ter plekke van de stallen en andere gebouwen functies komen die niet wenselijk zijn of passen in het buitengebied. VAB’s dienen een functie te kunnen krijgen die bijdraagt aan de versterking van kwaliteiten van het (omliggende)gebied.

Download de Notitie over VAB's.

 

Wat vindt u van deze site? 👍 👎