Handige links

Op deze pagina vind je handige linkjes. Mis je hier een bepaalde link, laat het weten via ons contactformulier.

Over de Omgevingswet

  • Onze eigen animatie over de Omgevingswet: hoe kun je invloed uitoefenen op je leefomgeving via de Omgevingswet? Kernwoorden: op tijd, via de Omgevingsvisie en samen.
  • Online cursus. E-learning module, gratis voor vrijwilligers en beroepskrachten uit de groene sector. "In deze module leggen we uit wat de Omgevingswet inhoudt. Je leert hoe je te weten komt wat de gemeente van plan is. En we vertellen je hoe je zelf een rol kunt spelen bij groene plannen en intitiatieven, hoe je daarop invloed kunt uitoefenen (participeren). Het kost je ongeveer 40 minuten om de module te doorlopen."
  • In deze animatie van de Gemeente Doetichem, krijg je in een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.
  • Artikel van Natuur & Milieu waarin de Omgevingswet in het kort wordt uitgelegd. Wat zijn de voor- en nadelen, kansen en risisco's? En wat kun jij ermee ?
  • Een animatie van 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Deze video geeft een korte uitleg over de wet.
  • Deze animatie van 'Aan de slag met de Omgevingswet' legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Over de Omgevingsvisie

  • Gemeente Heemskerk maakte een animatievideo waarin uitgelegd wordt wat een omgevingsvisie is en hoe Heemskerk die invult.

Over het Omgevingsplan

  • Video van 'Aan de slag met de Omgevingswet'. In deze video krijg je uitleg over het Omgevingsplan en afwegingsruimte die de gemeente daarbij heeft om bijvoorbeeld hogere of lagere normen dan standaard te kiezen. Het omgevingsplan maakt duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen de gemeente.

Lobbyen

Omgaan met tegengstelde belangen

  • De handreiking Dilemmalogica is er voor iedereen die wel eens gesprekken voert waarin tegengestelde belangen een rol spelen. De handreiking is een praktisch hulpmiddel, een andere denkwijze. Ze is stap voor stap in praktijk te brengen en in te zetten bij allerlei ingewikkelde gesprekken.

Eigen initiatief

Wat vindt u van deze site? 👍 👎