Impact maken doe je samen

21 mei 2024

Vele handen maken licht werk en samen weet je nou eenmaal meer dan alleen. Clichés, maar die zijn er natuurlijk niet voor niets. Amanda le Grand uit Onnen (Groningen) richtte een Werkgroep Biodiversiteit op en vertelt over de kracht van samenwerken.

Met een klein duwtje in de rug kun je al beginnen – en dan groeien

Vanuit zorgen over achteruitgang van de biodiversiteit, richtte Amanda le Grand een Werkgroep Biodiversiteit op. Een klein projectje met een pilot voor ecologisch bermbeheer, duizend euro van Kern met Pit, zo ging het van start.

Gaandeweg begon Amanda haar weg te vinden. Ze vroeg met succes subsidie aan bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ondertussen groeide niet alleen het ecologisch bermbeheer maar ook het aantal akkerranden en bijenidylles.

Prikkel je buren

Ook op de Onner Es had de Werkgroep Biodiversiteit samen met vrijwilligers van Land van Ons akkerranden aangelegd. En er was daar nog een perceeltje, natuurlijk ingericht met inheemse bloemen, struiken en bomen. Op het hek een bordje: Menno’s tuintje.

“En dus ging ik op zoek naar Menno”, zegt Amanda. Want dat tuintje kon een prachtige stapsteen worden op de Hondsrug als het kruidenrijk zou worden ingericht. Een echte bijenidylle.

Het tuintje dat eigenlijk niet echt een tuintje was, bleek ook niet van Menno (maar ter nagedachtenis aan). Gelukkig waren de eigenaren wel te porren voor het idee van een bijenidylle. Twee jaar later hingen ze opnieuw aan de telefoon: er is nog een stuk dat zich prachtig zou lenen als bijenidylle. De subsidiepot van Amanda was leeg, maar een oplossing had ze ook: het Stimuleringsfonds van Groene Bondgenoten.

Leren van clubs die het wiel al hebben uitgevonden

Neem Stichting Landschapsbeheer Groningen. “Die heeft een enorm netwerk en wordt gezien als een serieuze partner. Landschapsbeheer zit bijvoorbeeld in de landschapswerkplaats van het Nationaal Programma Groningen – daar gaat veel geld naartoe en komen veel initiatieven samen. Op dat soort momenten merk ik hoe fijn het is dat je mensen kent.”

Overigens niet alleen om aanspraak te kunnen maken op budgetten. “Je moet als vrijwilliger heel veel weten en vol kunnen houden. Andere organisaties helpen daarbij. En het is slim om mensen en organisaties achter je plan te verzamelen, zodat een gemeente ziet dat het breed gedragen wordt.”

Nieuwe hulpmiddelen voor groene vrijwilligers

Nieuwe hulpmiddelen voor groene vrijwilligers

01-07-2024

De omgevingswet – nieuwe infographics Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit betekent dat vrijwilligers die in actie willen komen voor de leefomgeving met andere regels te maken...

Lees verder
Impact maken doe je samen

Impact maken doe je samen

21-05-2024

Vele handen maken licht werk en samen weet je nou eenmaal meer dan alleen. Clichés, maar die zijn er natuurlijk niet voor niets. Amanda le Grand uit Onnen (Groningen) richtte een Werkgroep Biodiversiteit...

Lees verder
Symposium Streven naar biodiversiteit buiten natuurgebieden

Symposium Streven naar biodiversiteit buiten natuurgebieden

06-05-2024

Zeker 80% van ons land is géén natuurgebied. Ook in bijvoorbeeld steden, havengebieden, energielandschappen en akkerbouwgebieden dient biodiversiteit een plek te krijgen. Over deze uitdaging en de...

Lees verder
Monitoren van natuur in een stadspark

Monitoren van natuur in een stadspark

26-03-2024

In 2019 hebben groene vrijwilligersgroepen het hele jaar flora en fauna geïnventariseerd in het Vechtpark Hardenberg. Dit park in de stad Hardenberg combineert waterberging, recreatie voor de inwoners en...

Lees verder
Educatieve zoutkisten in Leiden

Educatieve zoutkisten in Leiden

26-03-2024

Dit is een uitstekend voorbeeld van samenwerking voor een groen doel. IVN-Leiden, KNNV-Leiden, de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap komen hier bij elkaar. De zoutkistenroute bestaat sinds 2013. Boven op de...

Lees verder
Een knotwilg voor elke tuin

Een knotwilg voor elke tuin

26-03-2024

Hoekse Waard Zoemt (HWZ) is een collectief van organisaties en mensen die samenwerken aan biodiversiteit. Een bestaand samenwerkingsverband dus, met verschillende werkgroepen. Dit project is van de Werkgroep...

Lees verder
Asperen bloeit

Asperen bloeit

20-03-2024

Stadsraad Asperen is een nog jonge organisatie die de stem van de inwoners is naar de gemeente. De gebiedsmakelaar van de gemeente is bij alle overleggen aanwezig. De Stadsraad wil met een Werkgroep Groen starten...

Lees verder