Introteksten naar artikelen Omgevingswet

Inspiratie en motivatie

Jelle de Jong, directeur van het IVN, houdt een gloedvol, inspirerend betoog over kansen die de Omgevingswet ons biedt om groene dromen te realiseren en om gemeente op het goede, groene spoor te zetten. Dat betoog kan je bekijken in deze video.

Stappenplan

Je wilt graag invloed uitoefenen op de Gemeentelijke Omgevingsvisie of het Omgevingsplan van je gemeente, zodat je kan zorgen dat het groen en de natuur in je buurt behouden en versterkt worden. Hoe doe je dat? Op de pagina 'Wegwijzers en stappenplan' van de website SamenvooronzeLeefomgeving.nl hebben we een Stappenplan geplaatst.

Online cursus Omgevingswet

Je kan nu een korte online cursus over Omgevingswet volgen op het e-learning platform Leer je Groen. Je leert hoe je te weten komt wat de gemeente van plan is en hoe je zelf een rol kunt spelen bij groene plannen en initiatieven. Het kost je ongeveer 40 minuten om de hele module te doorlopen.

Artikelen met tips van wethouder en ambtenaar

Op de website www.samenvooronzeomgevingswet.nl vindt je diverse artikelen en video’s met tips van (ervarings)deskundigen. Een wethouder en een gemeenteambtenaar geven je tips over hoe je jouw groene en duurzame wensen en ideeën bij de omgevingsvisietraject van je gemeente het beste kan inbrengen. En ook vrijwilligers met ervaring met dit het schrijven en inbrengen van zienswijzen geven je tips. Zoals IVN-vrijwilliger Bert Lemmens uit Laarbeek, Henk Malta van de Vereniging Hoekschewaards Landschap en Henk van Beek die verbonden is aan de Bond en Heemschut en is actief bij de Stichting Middengebied (Rijk van Dommel en Aa genoemd) en IVN.

Info, stappenplan en voorbeelden van eigen initiatieven

Stel, je hebt een goed idee om initiatief genomen om je buurt, dorp of stad leefbaarder of groener te maken. Het lijkt jouw buurt leuk om een voedselbos aan te leggen op een veldje aan de rand het dorp. Of je wilt een stukje gemeenteplantsoen omvormen naar bijen- en vogelvriendelijk groen en samen met omwonenden in beheer nemen. De Omgevingswet geeft ruimte aan dit soort initiatieven. Maar hoe pak je dat aan? Ook daarover vind je informatie en een stappenplan op de website. Ook vind je hier links naar inspirerende voorbeelden van eigen initiatieven.

Voorbeeld van zienswijzen

Als inwoner kan je meedenken en -praten over de omgevingsvisie en omgevingsplan van je gemeente. Je kan bij jouw gemeente jouw groene en duurzame ideeën, wensen en voorstellen inbrengen, bijvoorbeeld door een (formele) brief te sturen. Dit heet een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvisie of ontwerp omgevingsplan. Benieuwd naar voorbeelden van zienswijzen van andere (groene) vrijwilligersorganisaties? Op de website zijn er een aantal te vinden. Misschien goed om als voorbeeld te bekijken als je met een zienswijze aan de slag wilt.

Stichting Natuurbelang De Onlanden stelt visie op

Op de website lees je ook een artikel over Stichting Natuurbelang De Onlanden die besloten heeft een visie op te stellen. In de Onlanden, grootschalige natuur- annex waterbergingsgebied in de kop van Drenthe, wordt ruimte gezocht voor een aantal maatschappelijke en economische opgaven. Deze ontwikkelingen kunnen nadelige effecten hebben op De Onlanden. Maar belangrijker nog: in dit gebied liggen ook kansen voor versterking van de natuur. Daarom heeft de stichting Natuurbelang De Onlanden het initiatief genomen om een eigen visie op dit gebied te geven. Lees hier meer over op de website www.SamenvooronzeLeefomgeving.nl

Help jouw gemeente te kiezen voor een groene en duurzame leefomgeving!

Vanaf 2022 komen allerlei regels over onze leefomgeving samen in één wet, de Omgevingswet. Regels en wetten rondom bouwprojecten, energieopwekking, natuur en landschap en nog veel meer, veranderen. In dit nieuwe stelsel is er ook ruimte voor inbreng van omwonenden. Dat biedt kansen om jouw omgeving te vergroenen en te verduurzamen. Grijp jij die kans?

Door veel gemeenten – misschien ook jouw gemeente – wordt gewerkt aan het opstellen en vormgeven van omgevingsvisies en -plannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt; waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen? Het is belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd in dit proces. En daarbij kan jij een rol spelen!

Door de invoering van de wet heb jij de kans om te helpen zorgen voor een groene en duurzame leefomgeving. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Als je die kans pakt niet bestaat het risico dat vooral andere, niet groene en duurzame belangen de boventoon gaan spelen. En dat jouw omgeving minder groen een duurzaam wordt. Grijp dus die kans!

Vraag je gemeente bijvoorbeeld om bestaande landschapselementen te beschermen en te herstellen; om natuurinclusief een duurzaam bouwen tot de norm te maken; om te investeren in groene energie, zoals meer zonnepanelen op daken. om te streven naar CO2-reductie en naar klimaatneutraliteit in 2050

Om je hierbij te helpen hebben wij samen met andere natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen en de website samenvooronzeleefomgeving.nl gelanceerd, boordevol informatie, tips en tools. Hier vind je Wegwijzers en Voorbeeldbrieven (voor het indienen van zienswijzen) voor de thema’s natuur, landschap, natuurinclusief bouwen, CO2 & energie(beperking) en natuurinclusieve landbouw.

Help jij ook mee om de leefomgeving leefbaar te maken en te houden voor natuur en mens?

 

Wat vindt u van deze site? 👍 👎