Samen voor onze leefomgeving Invloed via de Omgevingswet

Kansen voor het realiseren van groene dromen

Welke groene droom wil jij realiseren?

Bekijk de video


 

Help mee om je omgeving leefbaar te houden en te maken voor mens en natuur!

Beslis nu mee over natuur, landschap en milieu in je buurt!

Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over wonen, werken, landbouw, natuur, bouwen, luchtkwaliteit, zaken die ons allen raken. De wet bepaalt welke regels er gelden in je omgeving. Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken, hoe beschermen we natuur en landschap, ...?

Bekijk de animatievideo Omgevingswet(1:43 minuut)


Wat kun jij met de Omgevingswet?

De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid en moet er voor zorgen dat burgers, jij dus ook, beter kunnen meepraten en meedoen bij de besluitvorming. Natuur & Milieu schreef een helder artikel waarin de Omgevingswet in het kort wordt uitgelegd. Wat zijn de voor- en nadelen, kansen en risisco's? En wat kun jij ermee ?

Je leest het in dit artikel 


Invloed op je omgeving: participatie, zienswijzen en eigen initiatief

De Omgevingswet biedt kansen om invloed uit te oefenen op hoe groen en duurzaam jouw leefomgeving er uit komt te zien. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Grijp die kans!

Je kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen:

  • Door mee te praten en mee te denken bij het vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dat heet particpatie.
  • Door zelf een groen of duurzaam initiatief te starten en dat in te dienen bij de gemeente.
  • Door je te laten horen en je mening in te brengen bij initiatieven van anderen (bijvoorbeeld ondernemers, ontwikkelaars), vooral als daarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
  • Door een zienswijze in te dienen op een ontwerp omgevingsvisie of -plan en/of bezwaar te maken tegen een ontwerp-besluit.

Bekijk de video over hoe je invloed kan uitoefenen (1:41 minuut)


 

“Jij als vrijwilliger hebt heel veel kennis van natuur, landschap, milieu en duurzaamheid in je eigen omgeving. Het is heel belangrijk die kennis in te brengen bij gemeenten, door middel van inspraak, participatie en rechtsbescherming. Dat zal snel moeten gebeuren, want veel gemeenten zijn al bezig met de Omgevingsvisie.”

Marga Robesin, Jurist Natuur & Milieu
 


 

Actueel

Gaan de nieuwe wethouders voor een groenere gemeente? Wat kunt ú doen?

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn smeden wethouders en raadsleden hun plannen voor de komende jaren. Dat biedt volop kansen om invloed uit te oefenen voor een groene en duurzame gemeente. Met groene wijken, duurzame bedrijventerreinen, bloemrijke wegbermen... Meer plek voor bomen en vlinders, schonere lucht en water. Het zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar de gemeente over beslist. En sommige ontwikkelingen wil je vooral níet.

Roep daarom de nieuwe raadsleden en wethouders op om in hun plannen rekening te houden met natuur, landschap en duurzaamheid. Hier leest u hoe u dat aanpakt.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎