Samen voor onze leefomgeving Invloed via de Omgevingswet

Beslis mee over jouw leefomgeving!

Je kunt zelf op komen voor de natuur, het landschap en het milieu in jouw woonomgeving door een bijdrage te leveren aan omgevingsvisies en -plannen van jouw gemeente. Gemeentes moeten die visies en plannen opstellen vanwege de Omgevingswet, een nieuwe wet die per 1 juli 2022 in werking treedt. Alle overheden maken daarom komende jaren Omgevingsvisies, Omgevingsverordeningen en Omgevingsplannen.

De wet gaat over hoe we Nederland inrichten. Dat gaat onder andere over wonen, werken, landbouw, natuur, bouwen en luchtkwaliteit. Waar komen nieuwe woningen, waar gaan we energie opwekken? En hoe beschermen we bijvoorbeeld natuur en landschap? Belangrijke keuzes die ook jou aangaan.

De wet biedt kansen om invloed uit te oefenen op hoe jouw leefomgeving er uit komt te zien. En om op lokaal niveau wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Grijp die kans!

 

 

Veelgestelde vragen