Zelf een groen initiatief starten

Bewoners kunnen zelf initiatieven starten voor het ontwikkelen en verbeteren van de leefomgeving. De Omgevingswet daagt bewoners en bedrijven uit om actief ideeën aan te dragen. En overheden zullen bewoners de ruimte moeten geven om hun initiatief vorm te geven.

Een goed initatief heeft meer kans van slagen als je het goed uitwerkt voordat je het aan de gemeente voorlegt. Sluit waar mogelijk aan bij het beleid van de gemeente, dan sta je al 1-0 voor. En werk je initiatief goed en conreet uit. Voor wie is het, wie maken er gebruik van? Hoe komt het er uit te zien? Wat zijn de voordelen? Hoe pak je het aan? Gebruik daarvoor eventueel het Stappenplan Eigen initiatief.

Als je initiatief goed is uitgewerkt dien je het in bij de gemeente.

Vergunning nodig?

Ben je als inwoner de initiatiefnemer van een project waarvoor je een omgevingsvergunning moet aan vragen (bijvoorbeeld als je iets gaat bouwen of slopen)? Dan moet je ook zelf aangeven hoe aan participatie is gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. Je moet bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe jij medebewoners, lokale bedrijven en andere belanghebbenden hebt betrokken bij je plan én wat de resultaten daarvan zijn. Hoe je die participatie vormgeeft, mag je als initiatiefnemer zelf beslissen. De overheid betrekt deze informatie bij de afweging of je de vergunning krijgt of het besluit wordt goedgekeurd. De kansen voor je initiatief zijn het beste als het aansluit op het beleid van de gemeente.

De gemeente legt in het Omgevingsplan vast welke activiteiten vergunningplichtig zijn. In het Omgevingsloket kunnen inwoners en organisaties checken of een vergunning nodig is en deze meteen ook aanvragen. Je vindt het Omgevingsloket via de website van de betreffende gemeente en vanaf 1 juli 2022 ook via www.omgevingsloket.nl.