Stimuleringsfonds 'Groene Bondgenoten'

Onder de noemer ‘Groene Bondgenoten’ werken LandschappenNL, SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland samen om een duurzaam verschil te maken in het verbeteren van de condities voor herstel van de biodiversiteit en het landschap. Niet alleen in beschermde natuurgebieden, maar juist in heel Nederland. Groene vrijwilligersgroepen spelen een zeer belangrijke rol in het behoud en herstel van biodiversiteit.

Met ingang van 2023 is het Fonds Groene Bondgenoten in het leven geroepen om samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te stimuleren en hiermee een betere kwaliteit van de groene leefomgeving ook financieel te ondersteunen. De eerste fase is succesvol geweest met 24 aanvragen waarvan er 15 zijn goedgekeurd. Vanaf 1 maart 2024 staat het fonds weer open voor nieuwe aanvragen.

 

Waarvoor kun je een aanvraag doen?

Groene vrijwilligers kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor initiatieven waarbij:

  • wordt samengewerkt tussen groene vrijwilligersgroepen
  • én die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving (ook in bebouwde omgeving).

We nodigen groene vrijwilligersgroepen vooral ook uit om met initiatieven te komen gericht op Basiskwaliteit Natuur en de Omgevingswet.

Hieronder staan ter inspiratie enkele voorbeelden van activiteiten waarvoor financiering kan worden aangevraagd:

  • Organiseren van activiteiten en evenementen ter initiëring, versterking of uitbreiding van samenwerking tussen groene vrijwilligersgroepen.
  • Organiseren van een training op maat, bijvoorbeeld een cursus op locatie voor leden van verschillende vrijwilligersgroepen.
  • Activiteiten gericht op kennisdelen met andere vrijwilligersgroepen.
  • Organiseren van een netwerkbijeenkomst of veldbezoek in de eigen gemeente, voor bestuurders, beheerders en/of andere relevante betrokkenen.
  • Opzetten monitoring in het eigen gebied t.b.v. basiskwaliteit natuur of te monitoren in hoeverre beheerdoelstellingen worden behaald (materiaal, inhuur/vergoeding expert).
  • Inrichtingsmaatregel voor verhogen biodiversiteit (bijv. ontwerp, aanschaf plantmateriaal) als onderdeel van een samenwerking.

Wat voor projecten hebben eerder financiering uit het fonds ontvangen?

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Per initiatief kan maximaal € 1.000 worden aangevraagd.

Wanneer kan ik een aanvraag ingedienen?

Een aanvraag indienen kan weer vanaf 1 maart tot uiterlijk 30 november 2024 De regeling wordt eerder gesloten als het budget op is. Aanvragen worden doorlopend op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Je hoort binnen zes weken of je aanvraag wordt toegekend. Het bedrag moet binnen één jaar na toekenning zijn besteed.

Wie kan een aanvraag doen?

Een groene vrijwilligersgroep kan een aanvraag doen. Het heeft de voorkeur dat een vrijwilligersgroep met een rechtsvorm (stichting of vereniging) de aanvraag indient. Eventueel kan ook een particulier namens een groene vrijwilligersgroep zonder rechtsvorm een aanvraag doen.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Om deel te nemen aan het groene vrijwilligers fonds stuur je uiterlijk 30 november 2024 een volledig ingevuld aanvraagformulier én begrotingssjabloon per e-mail naar de secretaris van het fonds, Frank Velthuizen via info@groenebondgenoten.nl

Waar vind ik het reglement?

Het volledige reglement vind je via deze link.

Ik heb een vraag

We helpen je graag verder.
Neem contact op met Frank Velthuizen, secretaris van het fonds via info@groenebondgenoten.nl