Stimuleringsfonds 'Samen voor onze leefomgeving'

Onder de noemer ‘Samen voor onze leefomgeving’ werken LandschappenNL, SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland samen om een duurzaam verschil te maken in het verbeteren van de condities voor herstel van de biodiversiteit en het landschap in heel het land; dit geldt niet alleen voor beschermde natuurgebieden maar voor alle natuur in Nederland. Groene vrijwilligersgroepen spelen een zeer belangrijke rol in het behoud en herstel van biodiversiteit.

Ondersteuning aan groene vrijwilligers

Met ingang van 2023 is het ‘Stimuleringsfonds Samen voor onze Leefomgeving’ in het leven geroepen om samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te stimuleren en hiermee een betere kwaliteit van de groene leefomgeving ook financieel te ondersteunen. We zijn zeer verheugd dat we heel uiteenlopende aanvragen hebben ontvangen en dat we de aanvragen van 14 initiatieven hebben kunnen toekennen.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Groene vrijwilligers kunnen vanaf voorjaar 2024 een aanvraag indienen voor initiatieven gericht op samenwerking en versterking van de groene leefomgeving. De voorwaarden waaronder je financiering kunt aanvragen publiceren we hier, dus houd deze website in de gaten.

Ik heb een vraag

We helpen je graag verder. Neem contact op met Frank Velthuizen: frank.velthuizen@vogelbescherming.nl

Wat vindt u van deze site? 👍 👎