Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur

De kapstok voor alles wat we als Groene Bondgenoten doen is de Basiskwaliteit Natuur. Dat is het minimale niveau waaraan een omgeving moet voldoen om leefbaar te zijn voor natuur en mens, en om de natuur te herstellen en gezonder te maken. Daarmee maken we de kwaliteit van onze leefomgeving concreet en meetbaar.

Centraal staan de algemene soorten die karakteristiek zijn voor een bepaald landschap, en de condities die daarvoor nodig zijn. Er is sprake van Basiskwaliteit Natuur als die soorten daadwerkelijk algemeen zijn, of dat weer kunnen worden. Daarvoor moeten milieucondities, landschapsinrichting en het beheer op orde zijn. Niet alleen in beschermde natuurgebieden, maar juist ook daarbuiten. Want de biodiversiteit is voor een groot deel afhankelijk van niet-beschermd groen. Het werk dat vrijwilligers hiervoor doen is cruciaal. Groene Bondgenoten verwacht medio zomer 2024 diverse tools beschikbaar te hebben waarmee vrijwilligers samen aan de slag kunnen om de kwaliteit van natuur in de eigen omgeving te herstellen of te verbeteren.

lees meer op www.basiskwaliteitnatuur.nl

Toolbox voor (natuur)organisaties en overheden

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen een toolbox ontwikkeld voor (natuur)organisaties en overheden. Deze gereedschapskist biedt instrumenten, voorbeelden en kennis aan over het verbeteren van biodiversiteit.

Naar de toolbox

 

 

 

 

 

Lees meer op www.basiskwaliteitnatuur.nl