Over Groene Bondgenoten

Groene Bondgenoten is een samenwerking van Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en SoortenNL. Wij geloven erin dat je meer bereikt als je elkaar opzoekt. Daarom werken we aan verbinding. Tussen onze medewerkers, tussen vrijwilligers en met overheden. Het project is mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.