In 2016 kreeg de vereniging de “Eenvoudig Beter Trofee 2016”, wegens pionieren met de omgevingswet. De trofee is bedoeld om projecten die ‘nu al werken volgens de omgevingswet’ in het zonnetje te zetten.

Bewoners van het Markdal en betrokkenen bij het Markdal, hebben samen de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal opgericht. Zij willen dat het Markdal een mooi, groen, levendig en innovatief gebied wordt, een gebied met toekomst voor natuur en bewoners.

Om dat te bereiken werken ze van binnenuit, dat wil zeggen: vanuit de bewoners en vanuit de waarden van het gebied. Er is een gelijk speelveld tussen bewoners, overheden en andere betrokken instanties. Dat betekent dat de bewoners van het gebied zelf bedenken hoe het gebied eruit gaat zien, hoe ze dit gaan realiseren, financieren, gebruiken en beheren. Werken van binnenuit betekent ook dat de waarden van het gebied zelf voorop staan bij de ontwikkeling naar meer duurzaamheid en vitaliteit. De kwaliteiten van het gebied zijn het uitgangspunt.

Het begon allemaal in 2011, toen inwoners, bedrijven en andere betrokkenen zagen dat eigenlijk alle ruimtelijke plannen vastliepen in het gebied. Ruilverkaveling kwam niet van de grond, hangende reconstructieplannen wierpen hun schaduw vooruit, evenals de inrichting van de toen nog bestaande ecologische hoofdstructuur. Dat leidde tot veel onzekerheid, waardoor investeringen en andere zaken werden opgeschort.

Reden voor de oprichters van de vereniging ‘om het dan maar zelf te gaan doen door vanuit de betrokkenen zelf plannen te gaan maken’.

Inmiddels omvat de vereniging vrijwel alle sectoren in het gebied, van natuur tot landbouw, van recreatie tot bewoners en van sociaal maatschappelijk middenveld tot bestuur en waterbeheer.

Belangrijk is dat er een nieuwe manier van werken is ontstaan. De vereniging maakt plannen waarvan ze weten dat ze door hun achterban worden omarmd. Zo niet, dan is het plan nog niet rijp en praten ze nog even door tot we overeenstemming hebben over richting en doel. Voor specifieke thema’s of aandachtsgebieden die belangrijk zijn in het Markdal, zoals bijvoorbeeld water en natuur, landbouw, recreatie en beheer, bestaan aparte werkgroepen. In de werkgroepen werken direct belanghebbenden uit de omgeving de thema’s en aandachtsgebieden inhoudelijk verder uit.

Meer info

Wat vindt u van deze site? 👍 👎