Monitoren van natuur in een stadspark

In 2019 hebben groene vrijwilligersgroepen het hele jaar flora en fauna geïnventariseerd in het Vechtpark Hardenberg. Dit park in de stad Hardenberg combineert waterberging, recreatie voor de inwoners en natuur. Doel was minimaal 1000 soorten te vinden, en dat is ruimschoots gelukt: de natuur in je omgeving is rijker dan je zou denken.

In 2024 is het 5 jaar geleden en willen de vrijwilligers graag het proces herhalen en samen met De Koppel verbreden in deelname en effect. Het gaat dus om uitbreiden en verbeteren van monitoring en betrekken van inwoners, en samenwerking tussen groene groepen.

Welke natuur komt voor in een stadspark als het Vechtpark? Door inzicht daarin kan de betrokkkenheid van inwoners bij de eigen omgeving worden vergroot, omdat men bij biodiversiteit en natuur vaak denkt aan natuurgebieden. Ook lokale groene groepen onderschatten vaak het belang van deze gebieden. Het biedt handvatten voor beheer door de overheid en motiveert inwoners tot meer groen in de stad.

Bekijk de pdf