Wegwijzers en Stappenplan

Ons Stappenplan en onze Wegwijzers bieden informatie over de Omgevingswet en hoe jij als inwoner invloed kan uitoefenen op jouw leefomgeving via de Omgevingswet. Ook bieden ze handvaten om inbreng te geven aan je gemeente, op het moment dat je gemeente een omgevingsvisie of omgevingsplan opstelt.

  • Het stappenplan laat zien hoe je invloed kunt uitoefenen.
  • In de thematische wegwijzers - natuur, landschap, (natuurinclusief) bouwen, CO2 en energie, landbouw - vind je concrete punten die je kan inbrengen.

Stappenplan

In het stappenplan wordt overkoepelend voor alle thema's stap voor stap uitgelegd wat je allemaal kan doen om invloed uit te oefenen op een Gemeentelijke Omgevingsvisie of Omgevingsplan.

Download het Stappenplan

Download de printversie van het Stappenplan

Wegwijzers

In de wegwijzers vind je concrete punten die je kan inbrengen.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎