Agenda

21
feb

Cursus: Help een omgevingsvisie / -plan!

Wat: De cursus Help, een omgevingsvisie / -plan! voor ge´nteresseerde inwoners en belangengroepen in Utrecht bestaat uit 3 avonden. Het is een verdere verdieping op de wet zelf, participatie, be´nvloeding en op inhoudelijke themaĺs (natuurbescherming, milieu en duurzaamheid). Na het volgen van de cursus kun je zelf adequaat reageren op omgevingsvisies en -plannen, en/of deelnemen aan participatiebijeenkomsten van gemeenten. Er is ruimte voor inbreng van lokale casussen.
Waar: Utrecht (fysieke bijeenkomsten, of Online als Corona dat noodzakelijk maakt)
Lees meer

Nieuws